Aquadrom Sp. z o.o.

http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-publiczne/inne-postepowania/najemdzierzawa-powierzc/11241,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-najem-czesci-powierzchni-budynku-Aquadromu-znajd.html
2022-08-17, 20:52

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem części powierzchni budynku Aquadromu znajdującego się przy ul. Kłodnickiej 95A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych oraz usług konkurencyjnych dla Wynajmującego, Znak ZP: 15/2018.

Oferty należy składać do dn. 9 listopada 2018 r. do godz. 12.00.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2018
Data modyfikacji : 20.12.2018
Obowiązuje od : 05.10.2018
Obowiązuje do : 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Aquadrom Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Życzkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Derfla
Osoba modyfikująca informację:
Marek Derfla

Opcje strony