Aquadrom Sp. z o.o.

http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-publiczne/inne-postepowania/najemdzierzawa-powierzc/11548,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-najem-czesci-powierzchni-budynku-Aquadromu-znajd.html
2022-01-17, 05:52

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem części powierzchni budynku Aquadromu znajdującego się przy ul. Kłodnickiej 95A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych oraz usług konkurencyjnych dla Wynajmującego, Znak ZP: 17/2018.

Oferty należy składać do dn. 16 stycznia 2019 r. do godz. 12.00.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2018
Data modyfikacji : 17.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Aquadrom Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Życzkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Derfla
Osoba modyfikująca informację:
Marek Derfla

Opcje strony