Aquadrom Sp. z o.o.

http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-publiczne/inne-postepowania/zapytania/12156,ZO122019-Przedmiotem-umowy-jest-produkcja-gadzetow-reklamowych-wykonywanych-sukc.html
2022-01-17, 18:00

ZO12/2019 Przedmiotem umowy jest produkcja gadżetów reklamowych wykonywanych sukcesywnie do dnia 31.12.2019 r.

*** W związku z licznymi uwagami dotyczącymi umowy, wprowadzone zostały zmiany dot. wysokości kar. ***

Zakres usług będących przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje produkcję gadżetów reklamowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy., tj. specyfikacją.

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie produkcja gadżetów reklamowych do dnia  31.12.2019r.

Będą brane pod uwagę tylko oferty, w których znajdą się wyceny wszystkich produktów w przesłanej tabeli. W ofercie proszę zawrzeć cenę jednostkową każdego produktu, wartości całkowite dla każdego produktu oraz koszty dostarczenia produktów z danego zadania.  Czas realizacji i dostarczenia zamówienia: najpóźniej do 14 dni roboczych od zaakceptowania projektu.

Z nadesłanych ofert zostanie wybrany jeden Wykonawca, którego oferta będzie najniższa cenowo.  Wybór zostanie dokonany poprzez porównanie wartości całkowitych dla poszczególnych produktów, wliczając koszty dostarczenia itp.

W kwestiach nieokreślonych w specyfikacji Wykonawca ma dowolność.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację całości zamówienia do 31.12.2019 roku

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktów określonych w specyfikacji. Odbywać się to będzie w ramach kwoty, na którą zostanie podpisana umowa. Załączona umowa jest integralną częścią zapytania, w związku z powyższym Wykonawca przystępując do złożenia oferty akceptuje treść umowy.

Oferty proszę przesłać do 27 maja 2019 r., do godziny 14.00. na adres malgorzata.jankowicz@aquadrom.pl

Metadane

Data publikacji : 20.05.2019
Data modyfikacji : 31.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Aquadrom Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Jankowicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Derfla
Osoba modyfikująca informację:
Marek Derfla

Opcje strony