Aquadrom Sp. z o.o.

http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-wolnej-rek/10681,Swiadczenie-uslug-poligraficznych-na-potrzeby-Aquadrom-Sp-z-oo-w-Rudzie-Slaskiej.html
2022-01-17, 17:49

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zamówienie poligrafii zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, tj. specyfikacją.
Będą brane pod uwagę tylko oferty, w których znajdą się wyceny wszystkich produktów.
W ofercie proszę zawrzeć cenę jednostkową każdego produktu, wartości całkowite dla każdego produktu oraz koszty dostarczenia produktów z danego zadania. 

Czas realizacji i dostarczenia zamówienia: najpóźniej do 14 dni roboczych od zaakceptowania projektu.

Z nadesłanych ofert zostanie wybrany jeden Wykonawca, którego oferta będzie najniższa cenowo.
Wybór zostanie dokonany poprzez porównanie wartości całkowitych dla poszczególnych produktów, wliczając koszty dostarczenia.
W kwestiach nieokreślonych w specyfikacji Wykonawca ma dowolność.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację całości zamówienia na okres do 31.12.2018r.
Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktów określonych w specyfikacji. Odbywać się to będzie w ramach kwoty, na którą zostanie podpisana umowa.

Załączona umowa jest integralną częścią zapytania, w związku z powyższym Wykonawca przystępując do złożenia oferty akceptuje treść umowy.

Oferty proszę przesłać do 30 maja 2018r., do godziny 13:00 na adres podany w umowie.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Aquadrom Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Jankowicz Dział Marketingu
Osoba udostępniająca informację:
Marek Derfla
Osoba modyfikująca informację:
Marek Derfla

Opcje strony