Aquadrom Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Najem części powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A,

41 – 706 Ruda Śląska,  KRS 252866 zaprasza do udziału w przetargu na najem części powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.  

 

1. Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu pisemnego otwartego na podstawie art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Przedmiotem przetargu jest najem części powierzchni  budynku  aquaparku  AQUADROM
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Łączna powierzchnia będąca przedmiotem najmu wynosi  407,63 m².

4. Oferta powinna być złożona w siedzibie Organizatora - w sekretariacie Spółki, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,  w terminie do 10 sierpnia 2023 r.  do godziny  13:00  czasu lokalnego.

5. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 27.07.2023
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Aquadrom Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Admin
Osoba modyfikująca informację:
Admin

Opcje strony

do góry